YouBeauty-Spotify Ametlikud avalduse reeglid ja tingimused

YouBeauty-Spotify Ametlikud avalduse reeglid ja tingimused

Dorothy Atkins

Dorothy Atkins | Peatoimetaja | E-mail

Sa oled ilus 185 Madison Avenue, 7Fl, New York, New York 10016

YouBeauty-Spotify Ametlike allikate reeglid ja tingimused (ametlikud reeglid)

OSTMINE VÕI PÖÖRDI NEED EI OLE PAKKUMIST. OSTMINE EI OLE ÜLEMAKS MÄNGUHINGUTE.

1. Abikõlblikkus. YouBeauty Giveaway (edaspidi "Give") on avatud Ameerika Ühendriikide juriidilistele elanikele, kes sisenemise ajal on vähemalt 18-aastased. YouBeauty (edaspidi "Sponsor") töötajad ei ole abikõlblikud oma vanemate, tütarettevõtete, tütarettevõtete ja esindajate, samuti kõigi abikõlblike isikute lähimate pereliikmete ja leibkonnaliikmete suhtes. Allalaadimiskohustus kehtib kõigi kohaldatavate föderaal-, riigi- ja kohalike seaduste ja määruste suhtes ning see on tühine, kui see on seadusega keelatud.

2. Reeglite kokkulepe. Sissesõidukeelu sisestades nõustute, et olete täies ulatuses ja tingimusteta seotud ametlike reeglitega ja sponsori privaatsuspõhimõtetega ning te kinnitate ja garanteerite, et täidate käesolevas dokumendis sätestatud abikõlblikkuse nõudeid. Lisaks nõustute Te nõustuma Sponsori otsustega, mis on lõplikud ja siduvad, kuna see on seotud Give-Downi sisuga.

3. Andmeaega periood. Kanded võetakse vastu alates 28. oktoobrist 2015, Ida-Standardne kellaaeg ("EST") ja lõpeb 6. novembril 2015 kell 23:59 EST ("Lõppkuupäev"). Joonis toimub tähtpäevale järgneval päeval.

4. Sisenemine. Andmeedast saab sisestada veebipõhise sisestamise vormi täites, mis võib olla aadressil www.our portaal. Selleks, et sissekanne oleks auhinna võitmiseks õigustatud, peab see olema täielik ja täpne. Maksete sisestamisel kinnitate, et olete täitnud kõik abikõlblikkuse nõuded ja et olete lugenud ja järginud ametlikke eeskirju ja sponsori privaatsuspoliitikat. Selle andmeside sisestamisega nõustute te oma teabe jagamisega Spotifyiga, kes võib teiega e-posti teel teiega seotud toodete kohta teavet saada. Kandidaate, mis ei ole täielik või ei vasta ametlikele eeskirjadele või spetsifikatsioonidele, võidakse diskonteerida sponsori ainuisikuliselt. Lubatud on ainult üks sissekanne inimese kohta. Sponsoril on õigus omal äranägemisel diskvalifitseerida iga isik, kes lööb või üritab mõjutada sisenemisprotsessi või Giveaway või veebisaidi toimimist või rikub ametlikke eeskirju ja tühistab kanded mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult (i) sama kasutaja mitme sisestusega erinevatest IP-aadressidest; (ii) sama arvutis tehtud mitmesugused sissekanded, mis ületavad Giveaare eeskirjades lubatud arvu; või (iii) roboteid, makrode või skripte või muid sisestamise tehnilisi vahendeid.

5. auhind. Auhind on SpotifyRunning pakett, mis sisaldab ühe (1) aasta lisatasu Spotifyi tellimust; üks (1) Bose SoundSport-kõrvaklappide paar; ja üks (1) Nike kinkekaart summas 75 dollarit ("auhind"). Auhinna ligikaudne jaemüügihind ("ARV") on 350 eurot, kogu auhinnapakkumise ARV on 350 eurot. Võimalus võita sõltub saadaolevate kandidaatide koguarvust. Ükskõik milline ja kõik auhinnaga seonduvad kulud, kaasa arvatud piirangud, on kõik föderaal-, riigi- ja kohalikud maksud ainuisikuliselt võitja. Ülekanne, raha ekvivalent või auhinna asendamine pole lubatud. Sponsor võib Sponsori enda äranägemisel asendada auhinna võrdse või suurema väärtusega. Auhinna aktsepteerimine tähendab sponsori loa kasutada võistleja nime, sarnasust ja sisestust reklaami ja kaubanduse eesmärgil ilma täiendava kompensatsioonita, kui see pole seadusega keelatud.

6. Võitja valik ja teavitamine. Sponsori juhendamisel valitakse juhusliku joonise järgi üks võitja. Joonistamise kuupäev on päeval pärast Give-End-kuupäeva. Võimalus võita sõltub saadud abikõlblike kandidaatide arvust. Võitja teavitatakse Spotify'i e-posti teel tema veebiblogi vormis esitatud e-posti aadressil kolmekümne (30) päeva jooksul pärast võitja valimist. Andes sisselogimisega nõusite sellise teate saamisega. Sponsor ei vastuta selle eest, et võitjal ei õnnestu saada võitja kohta teateid, kui see on tingitud võitja rämpspostist, rämpsposti seadistusest või muudest turbesätetest, mis takistavad võitja võitja teavitusmeili saamist või võitja poolt vale või muul viisil mittetoimiv kontaktinfo. Kui valitud võitjaid ei saa ühendust võtta, ei ole abikõlblikud või nad ei suuda auhinda taotleda 15 päeva jooksul pärast võitja teavituse saatmist, võidakse auhind kaotada ning võistlejat võidakse valida või mitte. Selle annaja poolt pakutava auhinna võitja kinnitus on tingimusel, et järgitakse kõiki föderaal- ja riigi seadusi ja määrusi. Igasugune võitja mis tahes võitja (SPONSORI ÜKSIKASJALIKU KIRJALIKU) AMETLIKE EESKIRJADE VASTUTAMINE TULEMAB SUURTE VÕITJA VÕITLUSTAMISEKS VASTAVALT MÄNGU ​​VÕITJALE JA KÕIGILE PRIVILEEGID NING WINNERI NÕUETELE LÕPETATAKSE.

7. Teie antud õigused. Selle konkursi sisenedes saan aru, et Sponsoril on sponsorile või selle vastavate litsentsisaajate, pärijatele ja volinikele tegutsev isik, kellel on seadusega lubatud, ilma täiendava teateta, ülevaatamise või nõusolekuta trükkida, avaldada, edastada, levitada, ja kasutage üle kogu maailma mis tahes meedias, mis on nüüd teada või tulevikus pidevalt ja kogu maailmas, teie sissekanne, sealhulgas, piiranguteta, kirje ja võitja nimi, portree, pilt, hääl, sarnasus, kujutis või avaldused andmeside kohta ja biograafiline teave nagu uudised, reklaam või teave ning kaubanduse, reklaami, avalike suhete ja reklaami eesmärgil ilma täiendava kompensatsioonita.

8. Tühistamine.Sponsor jätab endale õiguse oma äranägemisel tühistada, lõpetada, muuta või peatada Giveaway pettuse, korruptsiooni või tehniliste raskuste korral, mis takistavad Giveeuse nõuetekohast haldamist. Tühistamise korral ei anta taotletud auhindu.

9. Kahjud. Sponsor jätab endale õiguse taotleda kahjutasu seaduses lubatud ulatuses kõigist sisenejatest, kes tahtlikult õõnestavad sponsori veebisaidi seaduslikku toimimist või annetuste seaduslikku toimimist.

10. Uudiskiri. Sissesõidukeeldu sisestades nõustute saatma korrapäraselt e-posti uudiskirju sponsorilt. Saate selle teatise saamisest loobuda igal ajal, kui klõpsate uudiskirjas oleval lingil loobumiseks liitumiseks.

11. VASTUTUSE LUBAMINE JA PIIRANG. KUTSUGA SPONSORI, SELLE FILIAALIDE, OMANIKIDE, ESINDAJATE, AGENTIDE JA TÖÖTAJATE VÄIDETAMISEKS IGASUGUSEST, KAHJUDEST VÕI VASTUTUSTEST, KAASA ARVATUD ISIKUTE KAHJUSTUSTE, SURMISEGA VÕI OMANDI KAHJUSTUSTEST, VÕI SELLE TINGIMUSI, JUHUSLIKU, JUHUSLIKU VÕI SELLE JÄRGI MUUD KAHJUD, MIS VÕI MIS VÕI MIS KÕIGIL VÕI MIS TAHES VÕIMALIK, VÕIVAD KÕIK KASUTADA SELLE LEPINGU KASUTUSELE; (II) OMA ISIKUANDMETE KASUTAMINE REKLAAMI VÕI KAUBANDUSE eesmärgil; (Iii) mis tahes auhinna võitmine, aktsepteerimine, kasutamine või halvaks muutmine; (IV) MITMESUGUSED TEHNILISED VÄIDIMUSED, KAASA ARVATUD ARVUTI, KAABLI VÕRGUSTEGEVUSE, RADVARA VÕI TARKVARA PIIRNORMID; (V) MUUDE TRANSMISSIOONIDE, VÕI TELEFONI VÕI INTERNETI TEENUSTE KOHUSTUS VÕI TÄHELEPANU; (VI) VÄLJASPÜLITAMINE INIMESTE SEKKUMISEL KÕIGI SISERIIKLIKU PROTSESSI VÕI EDENDAMISEKS; (VII) ELEKTROONILISED VÕI INIMESED VIGASTUSED, MIDA VÕIVAD TEKKIMISE LIIKUMISEKS VÕI TÖÖTLEMISEKS HALDAMISEKS. Samuti nõustun hüvitama ja hoidma sponsorit ja selle sidusettevõtteid, omanikele, esindajatele, esindajatele ja töötajatele kahju, mis tahes nõudest, kahjutustest või kulutustest, mis tulenevad või on seotud auhinna või edutamisega. Nõustun auhinnaga "nagu on" ja ma saan aru, et sponsor ei ole auhinna garantiid, esindused ega garantiid teinud.

12. Vaidlused. Seda antavat reeglit reguleerivad New Yorgi seadused, kusjuures pole arvestatud kollisiooninõudeid. Selle osalemise tingimusena osaleja nõustub, et kõik ja kõik vaidlused, mida osapooled ei suuda lahendada, ja selle andmiku põhjustatud või sellega seotud toimingud, lahendatakse individuaalselt, ilma igasuguse klassihagi kasutamata , ainult kohtus, mis asub NY-s, kellel on pädevus. Veelgi enam, sellises vaidluses ei tohi osaleja mingil juhul hankida auhindu ja loobuda kõikidest õigustest nõuda karistuslikke, juhuslikke või tagajärgi tekitavaid kahjusid, sealhulgas mõistlikke advokaaditasusid, välja arvatud osaleja tegelikud tasukulud (st kuludesse, mis on seotud selle andmeside sisestamisega), ja osaleja loobub jätkuvalt kõikidest õigustest saada kahjude hüvitamist korrutatuna või suurendada.

13. Privaatsuspoliitika. Selle soodusmärgiga sisestades nõustute sponsori privaatsuseeskirja tingimustega, mida saab vaadata siin klõpsates.

14. Võitjate nimekiri. Võitjate nimede jaoks võtke meiega ühendust meie toimetuslikul portaalis ja e-posti tüübi "Võitjate nimekirja taotlus" teemareal.

15. Sponsori kontaktandmed. Sponsoriga võite pöörduda posti teel sponsoriga: 185 Madison Ave, 7th Fl., New York, NY, USA või e-post on editorial @ meie portaal.

16. See andmeside tehti kättesaadavaks Spondi partnerluse kaudu. Auhinda annab Spotify, kuid Spotify ja tema esindajad ja esindajad ei ole sponsor ega administraator ega muul viisil sellega kaasnevad.

Jaga Oma Sõpradega

Seotud Artiklid

add